Η παρουσία ξένου σώματος στο πεπτικό είναι μία δύσκολη κατάσταση για τον ασθενή σε σχέση πάντα με το είδος του ξένου σώματος που έχει καταποθεί καθώς και με την ανατομική θέση που αυτό βρίσκεται.

Σε άλλο σημείο της ιστοσελίδας περιγράφεται αναλυτικά αυτή η επείγουσα συνήθως ιατρική κατάσταση