Η Ενδοσκοπική πολυπεκτομή είναι μία επεμβατική ιατρική πράξη, η οποία εκτελείται τα τελευταία 35 χρόνια και είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην εξέλιξη της Γαστρεντερολογίας.

Με τη διενέργεια της ενδοσκοπικής πολυπεκτομής γίνεται η αφαίρεση πολυπόδων είτε από το στομάχι είτε από έντερο.

Οι πολύποδες είναι δυνητικά προκαρκινικές καταστάσεις και η άμεση αφαιρεσή τους είναι επιβεβλημένη.

Οι επιπλοκές της επεμβάσεως, οι οποίες είναι σπάνιες αλλά υπαρκτές, είναι η αιμορραγία ή/και η διάτρηση του οργάνου.

Για το λόγο αυτό κατόπιν καλής λήψης του ιστορικού του ασθενή από τον γιατρό του και της πλήρης γνώσης του για τα φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής του, ιδίως τα αντιπηκτικά, θα πρέπει για την ασφάλεια του ασθενή η πράξη αυτή να λαμβάνει χώρα σε Νοσοκομειακές συνθήκες.

Ο ασθενής μετά τη πολυπεκτομή εξέρχεται την ίδια μέρα απο τη Κλινική με οδηγίες τόσο για τη διατροφή του και τις καθημερινές συνήθειές του, όσο και για τη συνέχιση της φαρμακευτικής αγωγής που τυχόν έπαιρνε προ της επεμβάσως, ενώ σε λίγες ημέρες λαμβάνονται και οι βιοψίες του/των πολυπόδων.