Η ορθοσκόπηση είναι ο ενδοσκοπικός έλεγχος με ορθοσκόπιο ή κολονοσκόπιο του τελικού τμήματος του π. εντέρου που ενώνεται με τον πρωκτό.

Το τμήμα αυτό του π. εντέρου έχει μήκος 18 εκ..

Η προετοιμασία του γίνεται μόνο με κλύσμα το προηγούμενο βράδυ και 2 ώρες προ της εξέτασης, η διάρκειά της είναι λίγα λεπτά, ενώ ο ασθενής μετά το τέλος της αισθάνεται ως μη έχων υποβληθεί σε αυτήν.