Η τοποθέτηση ενδοσπροθέσεων (stents) είναι μία επεμβατική, παρηγορητική ιατρική πράξη σε ασθενείς που παρουσιάζουν απόφραξη του ανώτερου ή κατώτερου πεπτικού από εξωφυτικό καρκίνο, ο οποίος στην εξέλιξη της αναπτυξής του αποφράσει το ανώτερο ή κατώτερω πεπτικό.

Χρησιμοποιούνται επίσης και σε καλοήθεις ή κακοήθεις παθήσεις των χοληφόρων και του παγκρέατος.

Αυτές μπορεί να είναι μεταλλικές ή πλαστικές σε σχέση με το είδος της βλάβης και την ανατομική θέση αυτής.

Ο ασθενής πρέπει να νοσηλεύετει και ο Γαστρεντερολόγος που θα τον αναλάβει να είναι εξειδικευμένος σε αυτές τις πράξεις.